Sammen for naturen

Sted: Eidsvolls Plass foran Stortinget Dato: Lørdag 15.oktober Tid: 13:00 Naturen er under angrep fra alle kanter og artene på rødlisten øker i et skremmende tempo. Det samme gjør mengden Co2 i atmosfæren. Alt fra flatehogst, nedbygging av myr og en voldsom utbredelse av hyttefelt, til bygging av nye motorveier, jakt på fredete rovdyr, forurensning av fjorder og overforbruk av havets ressurser har ført til et enormt press på det vi har igjen av natur her til lands. Vi ønsker derfor å vise at vi er mange bryr oss om naturen vår og som ønsker en endring i dagens naturforvaltning. Møt opp og vis din kjærlighet til selve livsgrunnlaget vårt!

Sammen for naturen

En markering for naturen!

Sted: Eidsvolls Plass foran Stortinget      
Dato: Lørdag 15.oktober                
Tid: 13:00

Se også arrangementet på Facebook

Naturen er under angrep fra alle kanter og artene på rødlisten øker i et skremmende tempo.
Det samme gjør mengden Co2 i atmosfæren.

Alt fra flatehogst, nedbygging av myr og en voldsom utbredelse av hyttefelt, til bygging av nye motorveier, jakt på fredete rovdyr, forurensning av fjorder og overforbruk av havets ressurser har ført til et enormt press på det vi har igjen av natur her til lands.

Vi ønsker derfor å vise at vi er mange bryr oss om naturen vår og som ønsker en endring i dagens naturforvaltning.

Møt opp og vis din kjærlighet til selve livsgrunnlaget vårt!

Programmet for markeringen er som følger:

 • Bynatur – Helge Braathen/Naturvernforbundet i Groruddalen
 • Fjord – Sigrid Losnegård/Natur og Ungdom
 • Rovdyr – Ida Skjerden/Aktivt Rovdyrvern
 • Hytteutbygging – Pernille Hansen/Naturvernforbundet
 • Myr – Christian Steel/Sabima
 • Skogforvaltning – Sverre Lundemo/WWF
 • Motorveiutbygging – Kathrine Omnia Strøm/dosent i landskapsarkitektur ved NMBU
 • Havet – Halvard Haga Raavand/Greenpeace
 • Fugler – Håkan Billing/BirdLife Oslo og Akershus
 • Pollinatorer – Sturla Johansen/La Humla Suse
 • Kulturelle innslag – Elfi Sverdrup og Xavier Valverde

Miljøagentene Oslo stiller med en stand med aktiviteter for småbarnsfamilier (ansiktsmaling o.l.)

Arrangører (lokallag): Naturvernforbundet i Groruddalen, Naturvernforbundet Oslo Nord, Naturvernforbundet Oslo Sør og Naturvernforbundet Oslo Vest