Seks Setervanger og fire demninger i Romeriksåsen

Av Knut Maraud

Dette er en kultur- og natur-tur i snilt turterreng. Flest opplevelser får du nok med deg på sommerføre. Turen følger blåmerkede stier og tar ca fem timer.

Utgangspunktet er parkeringsplassen på Buvann. Hit kommer du med bil fra Askkroken i Gjerdrum (bomvei). Eller med buss rute 390 fra Oslo Bussterminal til Strøm bru i Nittedal. Derfra på sti forbi Spikertjernhytta (DNT-Oslo og Omegn) til Buvann.

Gå over demningen på Buvann, og du står allerede på turens første setervang, Henivangen. Setervoll, eller setervang, indikerer at det har vært en seter tidligere, men at de opprinnelige husene er borte, og bare vollen er tilbake. Turen går videre langs Buvann til Myrgruvefossen. Her finnes restene av Konsta, et system hvor et vannhjul på 1600-tallet overførte kraft via stokker til pumper for Dalsgruvene ved Gruvebakken, to kilometer unna. Etter en kilometer til ankommer vi setervang nr 2, Årstadvangen.
Hytte for 4H i Gjerdrum, med servering vinterstid.
På Årstadvangen deler stien seg, vi tar østover, og passerer Gjerimåsan naturreservat. Et viktig leve- og yngleområde for fugl. Videre forbi Esetvangen (setervang nr 3), som knapt er synlig. Vi krysser Øyungsveien, har Grøsåkervangen (setervang nr 4) til høyre, før vi ankommer Bekkestua. Her tilbyr turistforeningen overnatting, og vinterstid tilbyr Nannestad idrettslag servering. Så går ferden vestover. Forbi Østbyvangen (setervang nr 5) og til dammen på Stor-Øyungen. Som du sikkert merker, er det anleggsaktivitet i området. Den 186 meter lange steindammen skal rives og bygges opp på nytt. Så ta klenodiet i øyesyn før det er for sent. Og ta et bad kanskje.

Nå er over halve turen unnagjort.

Vi fortsetter sørover langs Gjermåa, forbi Hagavangen (setervang nr 6), til Kirkebygjermenningen. Først over brua hvor vannet er smalest, så til demningen. Steinkistedammen. Restaurert i 2018. Da den gamle dammen ble revet, fant arkeologene rester av en steinalderboplass akkurat her. Etter snaut to kilometer er vi ved Gjerdrumsgjermenningen og steinkistedam nr 2 og nr 3. Fine badeplasser, utedo, og to gapahuker til overnatting. Dessuten et fiskevann med utsatt ørret. Vi fortsetter elva nedover, passerer det idylliske Løvstadtjernet, før vi er tilbake.