Seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer for å forbedre forvaltningen av våre urbane vassdrag

Torsdag 19. april 2018 kl. 08.30–16.30
CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Seminaret og lunsj er gratis
Påmelding innen 11. april: tinyurl.com/vassdrag2018

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse.
De «urbane deler» av vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning blir ofte resultatet.

Elevemusling i Askerelva

Les invitasjonen og programmet

Oslo Elveforum – Bærum Elveforum – Asker Elveforum