Seminar om naturvernarbeid i Russland og nord områdene mandag 1. desember – AVLYST

I begynnelsen av desember får Naturvernforbundet besøk av russiske partnere til Oslo. Mandag 1.desember skal de presentere prosjektene vi har sammen for Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Statens Strålevern i Mariboesgate 8.

Dette er et åpent eminar og alle våre medlemmer som ønsker har mulighet til å delta.

Programmet mandag 1.desember er sånn:

12.30     Servering av lett lunsj, snacks, kaffe etc
13.00     Velkommen ved Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet
13.10     Presentasjoner om Naturvernforbundets partnere og prosjekter i Russland:

•             10 years working for decommissioning of old nuclear reactors: Presentation of results by Vitaly  Servetnik, Kola Environmental Centre KEC (Project From Closed Rooms to Openness supported by NRPA)

•             Pressure areas along the Gulf of Finland and how we work to secure natural values by Oleg Bodrov, Green World (Project Local Support for Natural Values supported by Ministry of Climate and Environment)

•             Working conditions for Russian environmental NGOs after the new NGO-laws by Yngvild Lorentzen, Naturvernforbundet (presentation originally scheduled for 17.october for KLD and others)

14.30     Spørsmålsrunde, både til presentasjonene og generelle spørsmål og kommentarer til Green World, Kola Environmental Centre og Naturvernforbundet
15.00     Avslutning