Seminar om virkeskvalitet, byggematerialer og skogbruk.

Seminaret begynner med litt teori, før vi går ut og studerer et par-tre gamle bygninger for å se hvordan de i tidligere tider brukte praktisk kunnskap til rett materialbruk for ulike forhold. Lørdagen drar vi til skogs for å finne trær som har tilsvarende egenskaper som i de gamle bygningene. Vi lærer å «lese» trærne ut fra kroneform, kvistsetting, barkstruktur mm.

5.-7. april arrangerer NOA seminar om kvaliteten i trevirke, i samarbeid med Fortidsminneforeningen, Folkemuseet og Bymiljøetaten. Hvorfor gjør NOA det? Fordi virkeskvaliteten er en følge av skogskjøtselen. Flatehogst og planteskog gir en svært dårlig virkeskvalitet, mens naturskog og fleraldret skog kan gi et sterkt og holdbart virke. Som naturvernere er vi både for gode materialer som holder lenge på karbonet, og en skogskjøtsel som bedre ivaretar naturmangfoldet. Alt henger sammen med alt, også virkeskvalitet og naturvern. Seminaret begynner med litt teori, før vi går ut og studerer et par-tre gamle bygninger for å se hvordan de i tidligere tider brukte praktisk kunnskap til rett materialbruk for ulike forhold. Lørdagen drar vi til skogs for å finne trær som har tilsvarende egenskaper som i de gamle bygningene. Vi lærer å«lese» trærne ut fra kroneform, kvistsetting, barkstruktur mm. Når vi har funnet  de rette trærne, feller vi dem. På søndag får vi hjelp av en mobil sag til å splitte materialene på en måte som bevarer styrken, og vi ser på og diskuterer kvaliteten. Og innimellom og hele veien gjennom blir det innlegg fra ulike interesser; en professor i virkeskvalitet fra Ås, forhåpentligvis noen fra «Virkesbörsen» i Sverige, som formidler kontakt mellom selgere og kjøpere av tømmer, og vi har invitert arkitekter, byggfolk, skogbrukere, folk fra restaureringsbransjen og småsag-eiere til å delta og bidra med sin kunnskap og erfaring. Og vi håper at alle som deltar vil bidra til diskusjonene Håpet er at seminaret kan bidra til å øke forståelse for bruk og produksjon av kvalitetsvirke, som kan vise at satsing på et kontinuitetsskogbruk («plukkhogst») kan være en farbar vei for norske skogbrukere, og at byggebransjen kan markere at de ønsker mer av den beste kvaliteten. Og selvsagt: At vi kan legge et grunnlag for at annet, og mer miljøvennlig skogbruk.  Er du interessert? Send et svar på denne mailen, så sender vi deg mer informasjon i slutten av neste uke. Foreløpig program er vedlagt. Og vet du om noen som er spesielt interessert i emnet – send gjerne mailen videre!