Sidesprang i Østmarka

Bli med på Sidesprang i Østmarka

Det kommer mer informasjon om hvor Sidespranget finner sted. Vil du bidra som frivillig? Ta kontakt med vårt lokallag: oslosor@noa.no 

Les mer på facebook.