Sjøflyene i Storøykilen – innspill publisert i Budstikka 19. juni 2015

Faksimile av innspillet signert av Rigmor Arnkværn, fra Bærum Natur- og Friluftsråd og Bjørg Petra Brekke, styreleder i Naturvernforbundet i Bærum kan leses her.

Oppdatert 2015.06.29.