Skal Vestmarka være dumpingsplass for stein?

Marka er leveområde for et stort mangfold av dyr, planter, sopp og mikroorganismer, det er et fantastisk
rekreasjonsområde, og det drives skogbruk der. Også vi i Naturvernforbundet forstår at interessene må veies mot hverandre. Men skal det være dumpingplass for stein, spør leder for Naturvernforbundet i Bærum Kari Balke Øiseth. Les helle debatinnlegget hennes i Budstikka den 22.02.22 her.