Ski kommune vil avvikle veisaltingen

Glenn Kullbergs innbyggerinitiativ mot veisalting i Ski kommune, ble onsdag 7.desember behandlet i Ski kommunestyre. Et samlet kommunestyre vedtok at veisaltingen i Ski skal reduseres. Målet er at saltingen avvikles i sin helhet innen 2015.

Ski kommune ber i tillegg om at veisaltingen på riks- og fylkesveiene i Ski utfases og erstattes med miljøvennlige alternativer innen 2015.

 

Ski kommunes endelige vedtak mot veisaltingen:

1. Ski kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader.


2. Ski kommune vil ha som mål å utfase veisaltingen på kommunale veier og erstatte veisaltingen med et mer miljøvennlig alternativ innen 2015.


3. Ski kommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres i Årsmelding Grønt regnskap.


4. Ski kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune som har ansvaret for E6, E18, riks- og fylkesveiene i vår kommune, om følgende:

a. Ski kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette.

b. Kommunen ber om at veisaltingen utfases og erstattes med et mer miljøvennlig alternativ.

c. Ski kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og miljømessige kostnader av dagens veisalting.

 

Les Østlandets Blad sin dekning av saken:

www.oblad.no/nyheter/ski-slutter-med-veisalt-1.6655897

Alt i alt ble dette en full seier for innbyggerinitiativet. Akershus fylkeskommune har et tilsvarende innbyggerinitiativ mot veisalt inne til behandling, og flere kommuner i Norge tar nå opp saltproblematikken.