Skogbruk på naturens premisser

Spennende foredrag ved Jon Bojer Godal.

Godal er kjent som formidler av tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Han har særlig arbeidet med bruk av tre i hus og båter, og med bygging og bruk av tradisjonelle trebåter.

Jon Bojer Godal har utdanning fra Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som rektor og lærer i sjøbruk ved Fosen folkehøgskole på Rissa. Han har vært ansatt ved Norsk handverksutvikling på Maihaugen, og er stadig engasjert i forbindelse med Norsk geitbåtmuseum, en avdeling av Nordmøre museum i Halsa.

Godal har publisert stoff om gammel materialbruk. Det største arbeidet er fire bind om Åfjordbåten og Nordlandsbåten som han skrev sammen med Gunnar Eldjarn. Gjennom et prosjekt i regi av Norsk handverksutvikling har Godal samlet grunnleggende kunnskap om materialbruk og konstruksjon av de røde låvene, landbrukets driftsbygninger som preget kulturlandskapet i Norge på 1900-tallet. I 1994 ble han tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedaljei gull.

Kongen utnevnte i oktober 2015 Jon Bojer Godal til Kommandør av St. Olavs Orden for hans enestående innsats innenfor tradisjonshåndverk.