Skogeierforbundet ønsker å stoppe uavhengige registreringer

Skogeierforbundet går nå inn for å stoppe uavhengige registreringer av biologer i skog, til tross mange eksempler på ekstremt mangelfulle registreringer av næringen selv. NOA finner stadig rødlistearter i områder det har blitt gitt hogsttillatelse – hvordan kan vi ha tillit til en næring som drives uten kunnskap, og av private aktører?

Les hele brevet fra Skogeierforbundet her:

__CPMMFILEID_URL__::141406::

Tina C. Laurendz