Skrivedugnad: vi ønsker din hjelp!

Vi ønsker din hjelp til å lage en oversikt over Norges rike artsmangfold – som innebærer alt fra dyr, planter, sopp, og andre organismegrupper.

Løvetall med humle

Bakgrunnen for dugnaden er NOAs skoleprosjekt. Vi tilbyr ungdomsskolene i Oslo og Akershus tverrfaglige undervisningsopplegg knyttet til lokale natur- og miljøsaker. Gjennom prosjektet får elevene innsikt i nærmiljøet og tilegner seg kunnskap gjennom praktiske aktiviteter, både inne og ute.

Vi har imidlertid merket et behov for en oversikt over norske arter. Vi ønsker gode beskrivelser av artene, som er tilpasset for aldersgruppen 12-16 år.

Målet med skrivedugnaden er å samle inn informasjon som både elever og lærere kan bruke. Beskrivelsene av artene vil publiseres på en ny nettside, som skal være spesielt rettet mot elever og lærere, men den er også åpen for alle som ønsker å lære mer om norsk natur. 

I første omgang ønsker vi beskrivelser av arter som finnes på land i Oslo-området. Vi har utviklet en mal for hvordan beskrivelsen av en art kan skrives, som du kan bruke som utgangspunkt i ditt arbeid. Du bestemmer selv hvor mange arter eller artsgrupper du ønsker å skrive om. 

Hvis du ønsker å delta, eller har noen spørsmål, send en mail til noa@noa.no eller ring oss på tlf: 22 38 35 20. 

Informasjonen vil være en verdifull ressurs for oss i NOA, og sammen kan vi styrke naturkunnskapen til neste generasjon!

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Oslo kommune.