Slått på Gjettumbråtan

Naturvernforbundet i Bærum har sin årlige slått på enga ved Kolsåstoppen

Slåtten foregår på Gjettumbråtan.

Oppmøte øverst i Toppåsveien.

Slåtten går over tre dager, 12, 13 og 14/8. For nøyaktig tidspunkt, se mer informasjon på NiBs hjemmesider