Slått på myra ved Svensrud

Det blir slått på myra ved Svensrud onsdag 27. august kl 18:00

Myra ligger ved det innerste jordet ved Svensrud, ned mot Gupelva. Man kan gå/sykle forbi låven på Tveiter og følge traktorveien langs jordene. Det er også mulig å følge den blåmerka stien vest for Hajem.

Vi ønsker mer lys inn på  myra, så det kan også være aktuelt å rydde noe trær, kratt og røtter.

Ta med rive, høygaffel eller ljå. Det er vått, så støvler kan være en fordel.

Vi har også en del utstyr til de som ikke har.

Noen linker til Myrslått:

 – Myrslått i gamle dager.

– Om erfaringer med myrslått (PDF)

Slåttmyra naturreservat i Nittedal