Slått på myra ved Svensrud

Myrslått på myra ved Gupuelva nord for Semvannet i Asker

Se Askers hjemmesider