Slått på myra ved Svensrud

Vi slår myra onsdag 22.08.2012 fra kl 1800

Myra ligger ved det innerste jordet ved Svensrud, ned mot Gupelva. Man kan gå/sykle forbi låven på Tveiter og følge traktorveien langs jordene. Det er også mulig å følge den blåmerka stien vest for Hajem.

Det er hugget litt rundt myra, så det kan også være aktuelt å rydde noe kratt og røtter.

Ta med rive, høygaffel eller ljå. Det er vått, så støvler kan være en fordel.