Slått på Syverstadbråten i Asker

Naturvernforbundet i Asker avholder den årlige engslåtten

Tidspunkt: onsdag 20.08 kl 18-21

Sted: Holmen i Asker.

Parker ved fotballbanene og følg lysløypa som starter ved ishallen. Følg denne i retning E18 ca. 200-300m. Syverstadbråten ligger vest i Grønlia, ikke langt fra E18.

Vi vil den 13.08 slå det meste med slåmaskin, og høyet vil få en uke til å tørke.

Arbeidet den 18. vil bli å rake sammen høyet og frakte det bort. Det vil i tillegg bli behov for å finslå med ljå i utkanten av området og steder hvor vi planlegger å utvide slåtten.

Vi har noen raker og låer, men ta gjerne med eget utstyr.

Alle interessert er velkomne!

Enkel servering.

Arrangør: Naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler 982 99 667