Slått på Syverstadbråten i Asker

Tidspunkt: onsdag 24. august kl 18-21

Sted: Holmen i Asker.

Buss: til holdeplass Holmen bru, ved idrettsanlegget. Lokalbuss 270 fra Asker. Ekspressbuss 250E fra Oslo (E18). Eller holdeplass Holmen senter for lokalbusser 250, 270 m. fl. via Billingstadsletta.

Parker ved fotballbanene og følg lysløypa som starter ved ishallen. Følg denne i retning E18 ca. 300m. Syverstadbråten ligger vest i Grønlia, ikke langt fra E18.

Fra slåtten på Syverstadbråten

Les også skjøtselsplanen for enga.

Vi vil noen dager før slå det meste med slåmaskin, og høyet vil få en uke til å tørke og slippe frøene.

Arbeidet vil bli å rake sammen høyet og frakte det bort. Det vil i tillegg bli behov for å finslå med ljå i utkanten av området og steder hvor vi planlegger å utvide slåtten. Høyet vil bli kjørt bort og brukt til for hvis vi finner noen som trenger det.

Vi har noen raker og ljåer, men ta gjerne med eget utstyr. Det vil bli mulig å prøve ljåen.

Alle interesserte er velkomne!

Enkel servering.

Vel møtt!!

Arrangør: Naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler 982 99 667