Slått på Syverstadbråten

Slåtten på Syverstadbråten er onsdag 20/8 kl 1800.

Enga ligger ved lysløypa på Grønlia ved Holmen. Gå innfra ishallen og følg lysløypa ca 300 m mot E18.

Det meste vil være slått med slåmaskin, så det blir bare behov for ljåer til slått langs kanten og i utkanten av enga. Vi trenger derfor mange river og høygafler.

Vi vil ha noe utstyr til utlån. Ta med kaffe og noe å bite i, vi ordner med forfriskninger.

Dersom været tillater vil vi slå med maskin 13.8.

Vel møtt!