Slått ved Svensrud i Asker

Myrslått ved Gupuelva nord for Semsvannet

Tidspunkt: onsdag 27.08 kl 18-21

Sted: Svensrud i Asker.

Kjør til Sem og parker ved NaKuHel eller i starten av Holtsmarks vei ved Semsvannet. Det er mulig å gå begge veier rundt vannet (20-30 min).

Fra NaKuHel følg veien til plassen Hajem. Gå rundt denne og følg blåmerket sti på vestsiden mot nord 300m.

Fra P-plass i Holstmarks vei, følg denne veien til Tveiter. Dette er den beste veien å sykle. Gå/sykle rundt låven og følg vei mot nord-øst langs jordene til husmannsplassen Svensrud. Slåtten ligger 100 m øst for Svensrud, gå rundt jordet.

Det vil bli myrslått så ta med støvler eller annet godt fottøy.

Arbeidet blir å slå myra og rake sammen gresset. Gresset blir lagt til side, og vi vil også rydde og klippe kratt i området.

Vi har noen raker, høygafler og låer, men ta gjerne med eget utstyr.

Alle interessert er velkomne!

Enkel servering.

Noen linker til Myrslått:

Arrangør: Naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler 982 99 667