Slåttedag på Huseby, torsdag 18. juni kl. 12:00 – 19:00

Engarealet ligger i en skråning vest for Sørkedalsveien 150, (Bydelsadministrasjonen for Vestre Aker) og Huseby leir (Gardeleiren). Nærmeste stasjon på T-banen er Hovseter.

Naturvernforbundet i Oslo Vest arrangerer en slåttedag i samarbeid med Forsvarsbygg på et areal vest for bydelsadministrasjonen for Vestre Aker på Huseby. Arealet er bl.a. sterkt bevokst med canadagullris og delvis med andre fremmedarter. Arealet vil bli slått med en robotklippemaskin. Vi trenger frivillige for å få raket sammen og fjernet slåtten.  

Vil du være med å gjøre en innsats mot fremmedarter og har tid og mulighet – bli med!  

Vi stiller med raker, hansker og annet utstyr.

Vi starter kl. 12:00 og holder på fram til ca. kl. 19:00.

For spørsmål ta kontakt med: Colin Murphy, Naturvernforbundet i Oslo Vest, tlf. 48 14 35 88, murphy.colin11@gmail.com