Slåttedugnad på Syverstadbråten

Slåtten på enga ved Syverstadbråten foregår onsdag 15.08.2012 kl 1800

Den årlige slåtten på Syverstadbråten blir avholdt onsdag 15 august. Enga ligger ved lysløypa på Grønlia ved Holmen. Gå innfra ishallen og følg lysløypa ca 300 m mot E18.

Vi får antagelig slåmaskin, så vi trenger mange river, høygafler og trillebårer.