Søk støtte til plastrydding: aksjoner og/eller kampanjer i Oslo

NOA har fått innvilget et mindre beløp til å støtte lokale kampanjer og aktiviteter for å rydde plastsøppel i hovedstaden. Har ditt lokallag en plastryddeaksjon/kampanje på gang? Søk støtte her:

NOA har fått innvilget støtte til: Aktivitetstilskudd og motivasjonsmidler til opprydningsaksjoner og kampanjer hos fylkes og lokallag. Støtten går kun til aktiviteter i hovedstaden.

Støtte kan gå både til aksjoner, rydding, kampanjer og holdningsarbeid.

Vi ønsker at midlene i størst mulig grad skal gå til lokale aktiviteter og ber alle lokallag som ønsker å holde/har holdt plastryddeaksjoner i 2019 om å søke støtte til disse aksjonene. Vi setter av inntil 10 000,- per aksjon. Har man en kampanje og en aksjon kan man spesifisere dette og evt. få et større bidrag.

Søknadsskjema