Solidaritet? Onsdagsforum 23. april

Solidaritet i vår tid, hva er det? Under årets første onsdagsforum vil professor i filosofi Arne Johan Vetlesen og tidligere LO-nestleder Jan Balstad reflektere om naturens og livsgrunnlagets kår i møte med forbrukssamfunnet.

Er det riktig av oss å fortsette forbruksnivået, dersom vi vet det går ut over kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov, eller går ut over naturens mangfold? Bør solidaritetsbegrepet utvides til å omfatte framtidige generasjoner og våre medskapninger?

Finnes det andre goder som kan erstatte økt lønn og pensjon i lønnsoppgjørene? Hvordan kan fagbevegelsen bidra til et langsiktig bærekraftig samfunn?

Disse spørsmålene og mange flere håper vi å få drøftet på årets første onsdagsforum. Velkommen!

Sted: Konferansesenteret i Miljøhuset G9, Grensen 9B, 6. etasje, Oslo sentrum Tid: onsdag 23. april kl 1830 Kaffe/te og vafler serveres fra kl 1800.