Søndre Sandås trenger deg!

NOA starter opp ny dugnadsgruppe på Søndre Sandås

Kan du tenke deg å bli en del av dugnadsmiljøet på Søndre Sandås?

Søndre Sandås er navet i alt som skjer i NOA! I 2023 skal vi lande en 40års leieavtale som gir NOA grunnlag for langsiktig  utvikling av stedet. Sentralt står våre planer om ombygging og utvidelse av låven til et lokale som gir oss nye mulighet for møter og arrangementer.

Låveprosjektet skal ikke gjennomføres som dugnad, men Søndre Sandås har allerede i dag behov for oppgradering utover det våre ansatte har mulighet til å utføre. Uteareal og bygninger skal settes i stand.

NOA har registrert at mange medlemmer ønsker å bidra aktivt til både naturvernarbeid og til videre utvikling av NOAs hovedbase. Vi ønsker nå å tilrettelegge for det vi håper skal bli et trivelig og viktig dugnadsmiljø på Søndre Sandås.

Fra og med februar 2023 etablerer vi et forsøksprosjekt tilpasset medlemmer fristilt fra faste jobbtider så vel som de med regulære arbeidstid:

Hver 2. onsdag i januar, februar, mars, april (foruten påske), mai, juni, september, oktober og november fra kl. 10 – 15. Inkluderer lunsj med NOA-ansatte kl 12 .

Hver 3. torsdag i mars, april (foruten påske), mai (foruten helligdager), juni, september, oktober og november fra kl. 17 – 20:30. Enkel suppemeny serveres kl 1800.

Du er selvsagt fri til å begrense tidsrommet du er disponibel!

Inntil egnet nettside er etablert melder du deltakelse på e-post til noa@naturvernforbundet.no  senest mandag i samme uke som dugnaden skal holdes.

For å kunne organisere dugnadene er NOA avhengig av å rekruttere 6-8 dugnadsledere som skal administrere hver dugnad etter en avtalt vaktordning.

Nikolai Norman stiller 8.februar, hvor snekkerarbeid på loftet blir hovedaktivitet. Vegg skal platelegges, og hyllereoler skal bygges med materialer fra Frønsvollen.

Reflekterer du på dugnadslederutfordringen så ta kontakt med Nikolai, på telefon 91844282. Rekrutteringen av disse nøkkelpersoner er avgjørende for dugnadsprosjektets gjennomføring .

Håper vi sees!