Søppelplukkedugnad ved Lilløyplassen

Oppmøte: Oksenøya / innkjøringen til Lilløyplassen.

Arrangør: Naturvernforbundet i Bærum

Les mer om dugnaden på NiBs sider