Sporskader i skogen gir kvikksølvutslipp

Svenske myndigheter advarer nå mot konsekvensene av helårsdrift i skogen. De dype hjulsporene er ikke bare stygge og bidrar til erosjon, de bidrar også til forurensning i mye større grad enn man tidligere var klar over. Økt innhold av kvikksølv i innlandsfisk kan i stor grad tilbakeføres til økte utslipp fra skogbruket.

Upp till 30 procent av kvicksilverhalterna i fisk orsakas av skogsbruket. Det beror bland annat på körskador i mjuka marker under vintern. Det säger markspecialisten Anja Lomander på Skogsstyrelsen.

Les mer hos Miljöaktuellt.