Stabekk sentrum – områderegulering

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.06.18.