Stans bygging på dyrkbar mark – innspill publisert i Budstikka 3. juni 2015

Faksimile av del 2 av innspillet signert av Aud Karlsrud, styremedlem og Bjørg Petra Brekke, styreleder i Naturvernforbundet i Bærum kan leses her.

Oppdatert 2015.07.14.