Statlig vern av kroksjøene

Kroksjøene på Leirasletta har blitt vernet som statlig naturreservat. Men er denne fredningen tilstrekkelig?

Fredag 22/1-2016 ble området ved kroksjøene Ringstilla og Stilla vernet som naturreservat. Dette vernet kom som en erstatning for arealer som går tapt på grunn av vei/jernbaneutbygging i våtmarksområdet Åkersvika ved Hamar. Les mer på sidene til Fylkesmannens miljøvernavdeling.