Stiftelsesmøte for Naturvernforbundet i Ås

Bli med på en ny vår for Naturvernforbundets lokallag i Ås!

Innkalling med dagsorden kan du lese her.

Lenke for pålogging: https://us06web.zoom.us/j/93159549470

Ny med Zoom? Les Naturvernforbundets guide her.

Lerka og vipa er kanskje allerede tilbake, hestehoven lurer seg snart fram langs vei og sti. Og her i Ås er vi flere engasjerte naturvernere som håper at nettopp du vil være med på en ny start for Naturvernforbundet lokalt.

Vi ønsker å bringe til live et lokallag hvor vi benytter oss av den brede naturkunnskapen i Ås, både tilknyttet NMBU og utenfor. Vi ønsker å være en møteplass for mennesker i alle aldre som vil ta del i et felleskap rundt interessen for natur, og som ønsker mer kunnskap om hvordan vi kan ta vare på myra, salamanderen, gammelskogen og slåttehumla. En av vår tids største utfordringer er å stoppe den pågående forringelsen av natur og naturressurser for fremtidige generasjoner, og for naturens egenverdi. Vi står overfor enorme globale utfordringer, men kanskje det aller viktigste vi gjør er å begynne med vår egen nærnatur.

Ås er en kommune hvor det planlegges stor befolkningsvekst. Dette legger press på areal og fører til nedbygging av natur og kulturlandskap. Økt urbanisert vekst og flere store tog- og veiutbygginger skal få plass i en av landets kommuner med størst andel dyrket mark. Skogene i Ås er også typisk under aktivt skogbruk, og balansen mellom næring og natur er ikke alltid lett å finne. Det kan virke som det blir mindre plass igjen til det det rike mangfoldet av arter vi ønsker, og til friluftslivet som nærer folkehelsa og beriker menneskers liv. Det viktigste vi gjør nå, er å samles om å verne det vi har igjen.

Vel møtt til stiftelsesmøte for Naturvernforbundet i Ås!

Miljøvennlig hilsen

Katharina Karlsen Hessen, Liv Anna Lindman, Ragnar Nese og Oda Jørgensen

Initiativtakere for oppstart av Naturvernforbundet i Ås