Stor oppslutning rund artsjaktkurs på Finnerudseter

Skogglade biologer er engasjerte for gammelskogen og naturarven i de folkekjære Markaområdene.

Forrige helg arrangerte vi kurs i kartlegging av gammelskog i Marka. Kurset formidler artskunnskap om indikatorarter som forteller om skogen og den døde veden har fått ligge lenge. Dette er viktige karakteristikker ved gammelskog som gir den et preg av eventyrskog og tillater et helt spesielt artsmangfold. 

Dette er et viktig tiltak nå som Landbruktdepartementet har sendt ut forslag til endring av skogbruksforskriften for Marka. Kort fortalt fjerner de mulighet til å påklage hogstvedtak – kort og godt ved å fjerne søknadsplikten og kommunens plikt til å saksbehandle alle hogster. Dette gjør det viktig med artskartlegging slik at vi kan sikre naturarven i Marka fra hogst.

Heldigvis består artskartlegging gjerne av flotte skogturer, gode turvenner og en liten porsjon godhjertet konkurranse.