Stort familiearrangement på Bygdø kongsgård 23.september

NOA har i flere tiår vært en sentral aktør i arbeidet med å få vernet viktige naturverdier på Bygdøy, og tidligere i år ble to nye naturreservater opprettet; Dronningberget og Hengsåsen ble vedtatt vernet i Statsråd 17.02.12. Søndag 23.september inviterer Norsk Folkemuseum til stort familiearrangement med spennende program i naturområdene rundt Bygdøy Kongsgård. NOA bidrar med aktiviteter i Hengsengåsen/Naturreservatet. Se Norsk Folkemuseum (www.norskfolkemuseum.no) for programoversikt og ytterligere informasjon. Tid og sted: 23.september kl.12-16, Bygdøy