Styre, valgkomité, revisor

Styret for året 2022 er som følger:NavnAdresseTelefon

Kari Balke Øiseth

(leder)

Juterudveien 33, 1341 Slependen

kari.oiseth@gmail.com

90518537 (mobil)

Liv Hilde Vårvik Lien

(nestleder)

Sunniva Schjetne

(styremedlem)

Underhaugsvn. 47D, 1358 Jar

livhildev.lien@gmail.com

Kleivveien 31 a, 1356 Bekkestua

sunniva.schjetne@gmail.com

90015561(mobil) 

48181299 (mobil)

Anna Borg

(styremedlem)

Furuveien 15D, 1356 Bekkestua

ak.borg@gmail.com

93080083 (mobil)

Finn Otto Kvillum

(styremedlem)

Fossilveien 6E, 1346 Gjettum

ott-kvil@online.no

67542375 (privat)

90579532 (mobil)

Morten Bergan

(styremedlem)

Sundbakken 4, 1367 Snarøya

m.bergan@online.no

90597448 (mobil) 

Bo Wingård

(styremedlem)

Løvenskioldsvei 8B, 1358 Jar

abwin@mac.com 92800880 (mobil)

Bente Tovik

(styremedlem)

Nordveien 34 A, 1358 Jar

skribente@hotmail.com

90152450(mobil)

Helga Fastrup Ervik

(styremedlem)

Husarveien 4a                         1396 Billingstad

helgafe@hotmail.no

40844875 (mobil)

Tomas Westly

(styremedlem)

Toppenhaugsberget 12, 1353 Bærums Verk

tomas.westly@asker.kommune.no

95020722 (mobil)

Valgkomité ogrevisor i 2020:NavnAdresseTelefon

Knut Bjerke

(valgkomité)

Bakerovnsgrenda 55, 1353 Bærums Verk

fotoknutbjerke@gmail.com

90573089 (privat)

99565814 (mobil)

Bjørn Frodahl

(valgkomité)

Skogveien 115b,1369 Stabekk

frodahl@online.no

67121971 (privat)

Bjørg Petra Brekke

(leder valgkomité)

Caroline Øverlands vei 40 A, 1356 Bekkestua

bpbr@online.no

95894358 (mobil)

47400181 (mobil)

Øystein Berg

(revisor)

Havna 8, 1358 Jar

oystein@geografen.no

41200242 (mobil)