Styrets sammensetning.

Enkelte endringer i styrets sammensetning etter årsmøtet 28 februar 2022.

Endringer i styret etter årsmøtet 28. februar 2022 er som følger:

Hilde Larsen og Line Lund Norbakk valgte å gå ut.

Inn har vi vært så heldige å få Elisabeth Auten Sethre og Wiggo Knudsen.

Styresammensetningen ser nå slik ut:

Bjørn Gunnar Ganger, leder.

Geir Arne Evje.

Stein Kristian Martinsen.

Elisabeth Auten Sethre.

Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

Nils Århus, kasserer.

Wiggo Knudsen, vara.