Sykkel i Oslo sør

Naturvernforbundet i Oslo sør ønsker bedre tilrettelegging for sykkel og flere syklister i Oslo sør. Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand har få sykkelveier og det er lite tilrettelagt for sykling i nærmiljøet.

Vi vil jobbe for bedre og tryggere sykkelveier, der bilister og syklister skilles mer enn i dag. Vi ønsker en bedre tilrettelegging for nærsykling og at barn skal ha mulighet til å sykle trygt til skole og fritidsaktiviteter. Det trengs mer og tryggere sykkelparkering der man sykler til i nærområdene, slik som på idrettsplassen, skolen, barnehagen, butikken, ungdomsklubben, ved marka, stranda osv.

Har du lyst til å jobbe med sykkelpolitikk for Oslo sør, ta kontakt. Vi vil også gjerne ha innspill til gode sykkeltiltak i vårt område.