Ta vare på bytrærne

Naturvernforbundet i Groruddalen har i samarbeid med byøkologisk arbeidsgruppe i NOA laget en veileder for hvordan DU kan bidra til å sikre trærne i ditt borettslag/sameie mot hogst.

Astrid/Tommy Kjellevold/Svendsen

Trær bidrar til biologisk mangfold, karbonlagring og en bedre overvannshåndtering. De bidrar også til støyreduksjon, mindre lokal forurensning og beskytter mot erosjon.  I tillegg til alt dette er trær viktig for både fysisk og mental helse, de reduserer stress og øker trivsel og velvære i nabolaget.

Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag får jevnlig henvendelser fra fortvilte beboere som lurer på hva de kan gjøre når styret i borettslag/sameier vil hogge trær de ønsker å bevare. I denne brosjyren kan du lese mer om hva DU kan bidra med for å beskytte trærne i ditt nabolag. 

Ta vare på trærne  i ditt borettslag (brosjyre)

Du kan også lese mer om dette på lokallaget i Groruddalen sine sider her: Bedre vern av trær i ytre by