Takk for avklaring om Ravnkollen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i 50 år hatt sikring av Marka og friluftslivet i Marka som hovedoppgave. Frustrasjonene har vært mange, men de siste tiårene har vi ant en lysning. Kommuneskogene har gått over til mer menneskevennlige hogstmetoder, verneandelen er gått fra null til 8 % og vi har fått markaloven som sikrer markagrensa. Trodde vi.

I den snart avsluttede valgperioden har vi opplevd to angrep på Markagrensa: Forslag om «makeskifte» av arealene på Ravnkollen med andre og mindre egnede friluftsområder i Bånkallia, og de har foreslått store deler av nærmarka til «aktivitetssoner». Byrådet sier at sonene ikke skal tillate annet enn det som ville vært tillatt etter Markaloven, men det er det ingen som tror på – hva skal man med disse sonene da?

Når sonene tegnes inn med en egen skravur på det juridisk bindende arealkartet i kommuneplanen, blir det vesentlig enklere å argumentere for tyngre anlegg i områder som også er svært attraktive for det daglige, uorganiserte friluftslivet. Og det blir vanskeligere for Markaorganisasjonene å få gjennomslag for klager på bystyrets vedtak om å tillate anlegg når saken kommer til departementet. De må ta hensyn til kommuneplanen og lokale prioriteringer. Derfor står meget store arealer i Lillomarka og Østmarka i fare for å kunne bli omformet. Om ikke umiddelbart, så på sikt.

Vi kommer helt sikkert til å oppleve nye angrep på markaloven og markagrensa, men da er det godt å vite at mange politikere er i ferd med å våkne. NOA er derfor takknemlige for at Arbeiderpartiet, med Groruddalens Anders Røberg-Larsen i spissen, nå står fast på markagrensen ved Ravnkollen, og at de også støtter MDG, SV, Rødt og SP i kampen mot aktivitetssonene. Nå gjenstår det å få Venstre med på laget mot disse sonene, så har vi nok en gang ridd av en storm mot Marka som fellesskapsverdi.

Lørdag 5. september, kl. 12-16, står NOA på Ravnkollen! Kom å snakk med oss om friluftsliv og å bevare naturen og marka!

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Gjermund Andersen, styreleder