Takk for et inspirerende miljøhovedstadsår 2019!

I miljøhovedstadsåret 2019 har lokallaget i Groruddalen vært samarbeidspartner i paraplyprosjektet «Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire»

I søknaden om å bli samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 skrev vi: «Vi er flere organisasjoner i Groruddalen som sammen vil bidra til å dytte utviklingen i en grønnere og mer klimavennlig retning i våre fire bydeler. Vi bygger nettverk og mobiliserer engasjement for et bedre og mer bærekraftig liv for folk flest, samtidig som vi har et fokus på byutvikling og strukturelle forhold.» I etterkant av 2019 kan vi konstatere at mye har skjedd.

Vi tjuvstartet med et kick-off i april 2018: Busseminar og ideverksted: «Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire».  Med det ønsket vi å sette fokus på utfordringer og inspirere til samarbeid om grønne tiltak i Groruddalen.

Vi oppsummerte endel av det som er skjedd i løpet av året i et takkebrev til miljøhovedstadssekretariatet og byrådspolitikerne.

Dette er ikke bare våre prosjekter, men en sum av samarbeidende aktørers fantastiske innsats: Miljøagenter og Stovnerungdom startet prosjektet «Humleblokka», som er videreført med rekruttering av «humleambassadører», se egen rapport. Humleambassadørene i Groruddalen har stått for små og større dyrkeprosjekter i bydelene våre og teller nå et nettverk på rundt 50 deltakere. Furuset IF har anlagt Groruddalens første takhage og «Humlegata  på Furuset» (pdf – 1,6 MB) som et strålende eksempelprosjekt i dalen.

Vi samlet grønne miljøer og prosjekter til «Grønn festival» som fylte ei hel kirke, der ulike trossamfunn og ungdomsgrupper ble invitert til dialog og praktisk innsats for klima og miljø. 

Vi har ryddet langs elver og bekker i den store GroruddalsRusken, som ble avsluttet med konsert og miljøstasjon på Hølaløkka under årets lysvandring langs Alnaelva.

Parsellhagene har hatt vellykkede åpne arrangementer. Stovnerungdom i «Lif Laga» har anlagt «Kunnskapshage» med epletrær ved Stovner vgs, og har arrangert månedlige sofasamtaler på biblioteket, med fokus på ungdom, identitet og miljø gjennom hele miljøhovedstadsåret. Flere av dalens gamle gårder har kommet i gang med dyrkeprosjekter og andelslag.

Så ja – det spirer og gror i Groruddalen – vi er på vei, men på langt nær ferdig med dette året. Det er mange store og vanskelige saker i vår del av byen, mye som tar tid å snu, særlig innen samferdsel og byutvikling. Vi har tatt tak i noe av det som det går an å gjøre på kort sikt, og det er ganske mye. Mange grønne prosjekter er gode inkluderingsarenaer.

Hva har Miljøhovedstadsåret betydd for oss som har deltatt? Det viktigste er kanskje at det har gitt masse inspirasjon, større nettverk og mer samarbeid. Men det som er satt i gang, må følges opp. Nå kommer 2020 – blir Oslo «Humlehovedstad»? Og Groruddalen «Humledalen»? Hva skjer med forsøplinga? Hvordan går det med baneløsninger, tverrforbindelse og lokk over E6? Følg med, bli med, vi trenger alle gode krefter – som medlemmer, støttespillere og samarbeidspartnere. Sammen blir vi sterkere og får til mer!