Temaplanen «Handling mot klimaendringene 2021-2033»

De største utslippene av klimagasser er indirekte knytta til innbyggernes forbruk av mat, elektrisitet og forbruksvarer, og kommunen har begrensa virkemidler for å redusere disse. Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener derfor at kommunen må ta drastiske grep når det gjelder de utslippene der kommunen kan gjøre en stor forskjell.