To nye naturkart!

Hilde Friis Solås og Elen M. Søreide Lie slipper nå to nye naturkart. Det ene er Naturkart for Smalvollen. Det andre er Natur- og kulturkart for Høvikodden. Det siste har innslag om skulpturene ved Kunstsenteret i tillegg til tekst og bilder om naturen!

Naturkartene finner du her.