To nye naturreservater og utvildelse av den tredje

Fredag 20. mars 2015 ble det opprettet 8 nye naturreservater i Marka og et eksisterende naturreservat ble utvidet. To av disse 8 er i Bærum: Gardlaushøgda naturreservat og Ringiåsen naturreservat. I tillegg ble Kjaglidalen naturreservat utvidet.

Kartutsnitt som viser de nye naturreservatene:

kart over Gardlaushøgda naturreservat

kart over Ringiåsen naturreservat

kart over Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat

Verneforskriftene for alle naturreservatene kan sees i dette PDF-dokumentet.

Oppdatert 2015.03.29.