Tredje høst dugnad for å fjerne fremmede plantearter i Lørenskog

Naturvernforbundet i Lørenskog i et samarbeid med Lørenskog kommune og Norsk Botanisk Forening- Østlandsavdelingen (ØLA) inviterer medlemmer og andre til den tredje høst dugnad for å fjerne fremmede plante arten kanadagullris (Solidago kanadensis) fra Losbyelva.

Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og fra 1700-tallet er den blitt en av våre mest utbredte hageplanter. Kanadagullris er oppført på Fremmedartslista 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko.   https://www.artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/1211 

Naturvernforbundet stiller med dugnads-utstyr i samarbeid med Lørenskog kommune, men ta gjerne med egne hagehansker eller hagesaks.

Det blir litt mat og drikke servert etter dugnaden. Velkommen!

Sted: Elveparken nedenfor Lørenskog Kirke. Oppmøte i på p-plass i Sørlihavna. Busstopp Sørlihavna.

Tid: Mandag, 27. september, kl. 17.00-19.00