Tur i Lommedalen

Av Knut Johansson, Oslo Kommune, Bymiljøetaten

På denne turen tar jeg deg med utenfor sti og vei. Turen passer på barmark.Ta med kart og kompass!

Turen starter fra Lommedalsbanen ved Tolverud, innerst i Lommedalen. En liten smalsporet museumsbane, bygget av entusiaster.

Første del av turen går sydover langs togsporet. Var du oppmerksom, oppdaget du sikkert grovsteinura på venstre side. Den skal med sitt preg på både landskap og biologisk mangfold, danne kjernen i turopplevelsen. Ved første stasjon er det markert en gruve inn til venstre. Vi går opp skråningen bak gruven og inn mot ura. Ta en titt oppover i ura, der ser vi mer interessante trær enn kulturskogen nedenfor. Du kan se stiene til rev og grevling som har hi i området Følg gjerne en av dem og du ser tydelige innganger til de underjordiske labyrintene. Litt historie; ovenfor ura er det en furukolle, «Bjønnberget». Min oldefar skjøt en bjørn oppe på kollen. Bjørnen satte av sted et stykke og klatret opp i en «askekall», ei styva ask der den åndet ut.
Fra foten av ura følger du skogen sørover. Du passerer det gamle tilløpet til den tidligere «storbakken» Vensåsbakken, med K-punkt på rundt 60 meter. Litt videre går en sti langs et juv, en gammel krøttersti. Denne var ikke helt ufarlig for dyra. Etter juvet, følg så et nesten usynlig dyretråkk opp til venstre til et nytt hogstfelt. Dette må forseres mot syd-øst. Ved steinura, gå enten oppe i den eller, gå litt lettere i knekken mellom ura og sumpskogen nedenunder. Se deg rundt, her er et lite økologisk laboratorium av spennende forekomster og tilstander. I knekken, gå sydover til du igjen møter hogstfeltet og en gammel hestevei opp til venstre.
Følg hesteveien oppover, og inn i den lille dalen og avsatsen som går videre skrått oppover mot sydøst. Her er store trær, små trær, døde trær, tørre områder, oppkommer og vannkilder i skjønn forening. Ett vindu inn i et landskap som gir definisjonen «miljøfigur» et ansikt! Her bor det ennå en tiur, ensom og godt oppe i åra. Han var der i år også. 
Der det flater ut, drei opp til venstre og vannskillet mellom øst og vest og følg «elgstien» langs åsryggen. Nyt utsikten mot dalen.
Du kan gå inn på FINN.NO+KART+HISTORISKE BILDER og se på gamle flybilder og et kulturlandskap og en bosetting i enorm endring siden 60-tallet.
Mens du dveler ved dette, følger du høydedraget nordover. Du går nå i en fantastisk flotte blandingsskog. Ikke rart tiuren vil ha denne for seg selv!!
Nord på furumoen kommer du til en sti; følg den videre nordover til den møter en gammel gjengrodd traktorvei og om noen titalls meter er du innunder neste ås. Gå skrått opp til høyre og inn i mot neste ur. Du følger foten av den bratte skråningen østover, til det er mulig å «klatre» opp ura sørøstover og opp til en blåmerket sti mot toppen. En solvendt løvskog, med levende og død ved i alle stadier, og et ubeskrivelig spennende landskap. Også en viktig jerpebiotop, der min oldefar hentet mange av fuglene som skulle bli kongelige festmiddager. Ingen dårlig ide å bruke resten av dagen på å utforske området, men vi følger blåstien over toppen og nordover. Fint å gå stien i en skog som er en radikal kontrast til turen frem hit.
Blåstien går nordover til delet med skilt Tobonn ene vegen. Der kan turen avbrytes og følge veien ned igjen til Tolverud.
Alternativt ta retning «Vensåsseter». Da følger du stien til den runder sør-østsiden av Pelåsen. Ta av fra stien og gå over åsen mot nord. Noen fine lokaliteter undervegs til du i nord må finne en nedgang til «Gamlevollen» hvor setervegen til Vensåsseter krysses. Derfra går du gjennom hyttefeltet på Tømmeråsen og ned gjennom Slåttåsen. Slåttåsen ble drevet med lukket hogst eller plukkhogst helt til utpå 80-tallet. Et fantastisk skogområde som leverte store mengder tømmer hvert år. Skogen er nå hogd som flater og tilplantet, men fine områder finns fortsatt. Følg åsen ut sørover og ned til Seterbakkene og ned til startpunktet..

Håper du har hatt en fin tur. Målet mitt var å lede deg inn i nye og opplevelsesrike områder.

Takk for turen!