Tur til Blåfjell i Kjekstadmarka

Blåfjell er et nylig vernet område som omfatter myr, gammel barskog, bekkekløfter, rasmark og rike fuktige områder. Reservatet er lett tilgjengelig fra Dikemark og Asker Turlags hytte Småvannbu ligger innenfor verneområdet.

Området Blåfjell i Kjekstadmarka er beskrevet som et viktig friluftsområde og er nylig vernet som naturreservat.

Turleder/kontakt: Jan Häusler (Naturvernforbundet i Asker), tlf. 982 99 667

Utstyr: Klær etter forholdene, gummistøvler/godt fottøy, sitteunderlag og termos/niste, hodelykt.

Varighet: ca. 2,5 -3 timer
Transport: Tog fra Oslo S kl 16:49 mot Hokksund til Asker stasjon, buss 701 kl 17:17 mot Dikemark, holdeplass Dikemark. Retur fra Dikemark kl 20:09 (hver halvtime). Mulighet for biltransport tilbake til Asker. OBS! Sjekk rutetider!

Oppmøte: 16.09.2015 kl 17:30 ved Buss-stopp Dikemark sykehus / P ved utfartsparkering i Dyringveien (over demningen mot syd)

Turen starer fra utfartsparkeringen t.h. nederst i Dyringveien. Vi følger stien over den gamle plassen Stinaløkka hvor jernverksarbeidere bodde, og følger blåmerket sti i retning Småvannsbu. Like ved hytta ligger en kjempestein som det er mulig å klatre på.

Småvannsområdet Kjekstadmarka

Småvannsbu var tidligere direktørhytte for Dikemark sykehus som er eiet av Oslo kommune, nå selvbetjeningshytte for Asker Turlag. Til sykehuset hører gårdsbruket på Dikemark, innmark og skogen opp til kommunegrensa.

Småvannsområdet Kjekstadmarka

Fra Hytta vil vi først gå via en gammel kølabonn, og videre til søkket nord for det sydligste Småvannet. Her følger vi lia (og fylkesgrensa) utenfor sti, opp til et utkikkspunkt ved Verkensmåsan, dette er et særlig frodig og variert område med små stup og en del død ved. Videre går vi langs stien over Verkensmåsan til Blåfjellshytta. Her kan det passe med en kafferast.

Dersom været tillater vi krysse kraftledningen og gå ned i Svartvannsdalen. Dette er et tidligere oppdemmet vann som ligger i en kløft med bratte sider. Denne er registrert som en eventyrskog, men ble ikke med i verneområdet. Det er ikke sti, og til dels sump og noe steinete. Retur på sti via Småvannene, Småvannsbu. Videre på kjerrevei/sti ned noen fine kløfter mot Dikemark. Alternativ retur via Slåttebråtan.

Kart over Blåfjell NR

Les verneforksriftene på Lovdata