Tur til Gaupesteinsmarka, en viktig lokallagsseier

Oppmøte: Granerud kl 11:00. Granerud er i Kråkstad, avkjøring fra Tomterveien.

En rundtur på 4-5 timer som går til Gaupesteinen. Vi tar en titt på Gaupesteinen og Gaupesteingrana, den største grana i Østfold.

Gaupesteinen markere grensa mellom Akershus og Østfold og kommunene Ski, Enebakk og Hobøl. Gaupesteinmarka  naturreservat ble opprettet i 2013 og er på 6470 daa. Verneformålet er skogvern.

Det blir en lengre rast ved Gaupesteinen.

Turen går på sti, men det er relativt kupert. Solid fottøy og klær etter dagens vær. Mat og drikke.

Det er dessverre ingen mulighet for å komme til Granerud med kollektivtransport. Det oppfordres derfor til å kjøre flere sammen.

Turleder: Stein K Martinsen, Naturvernforbundet i Ski tlf . 93081173

Påmelding til NOA eller på telefon 2238 3520. Si fra om du stiller med bil ved påmelding.

Se også Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka, NOAs brosjyre om eventyrskogen Gaupesteinsmarka og kalenderturen for februar i år