Tur til Hvalstad – Torstad – Åstad. Presentasjon av naturkartet

Vi presenterer NiAs nye naturkart og følger «løypa» fra Hvalstad, over Torstad og videre til Åstad. Det blir mulig å smake på vårens ferske nyttevekster.

Naturvernforbundet i Asker i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har utarbeidet et naturkart med «poster» som viser interessante naturtyper i kulturlandskapet på Hvalstad. Heftet har mange bilder fra området, beskrivelser av planter og dyr, og et kart som viser naturområdene. Kartet er beregnet på skoler, barnehager og andre interesserte, og er bygget opp på samme mal som en rekke naturkart i Oslo og omegn. Kartdelen er kan lastes ned her.

Naturkartet for Hvalstad er tilgjengelig som PDF.

Turen vil følge naturkartet, og turleder er Svein Olav Drangeid som bor i nærheten og kjenner området godt.

Turen vil fortsette langs Skustadgata, over Neselva, til naturreservatet ved Åstaddammen. Vi vil se etter spiselige vårplanter som brennenesle og karvekål. Dersom været tillater, vil vi tilberede suppe med disse råvarene.