Tur til Kjerkeberget på Høgåsen

Av Liv Arnesen

Hver høst tar jeg en tur nordøstover fra hytta mi ved Kampen i Lommedalen til Kjerkeberget. Starter en fra Tobonn i Lommedalen er det 7-timers tur. Fra Skansebakken i Sørkedalen er turen med kombinasjon sykkel og fottur en del raskere.

På Nordmarkskartet er navnet Høgåsen, men på Stabæk I.F. turkart Lommedalen – Løvlia er det høyeste punktet markert som Kjerkeberget – som toppen på Høgåsen ble kalt. Fra jeg begynte å ta turen dit har det stått et kors på toppen av varden som er formet som en kirke. Jeg må innrømme at jeg har vært litt irritert på plasseringen av dette korset på denne flotte toppen. Hvordan korset har havnet på toppen fikk jeg forklaring på under en tur jeg ledet opp dit for noen år siden.

Fra Tobonn går turen opp Kampekleivene forbi Rognlivann, Johnsrudkampen, ned Karidalen, opp halveis Dammyrdalen der det går liten veistump østover. Etter ca. 200 meter på denne går det en sti på ryggen vest for Karlstadbekken. En kommer da over på skogsbilvei som runder på sydsiden av Høgåsen. Etter ca. 500 meter går stien nordover til Kjerkeberget på Høgåsen. På toppen av Kjerkeberget kan vi se nordover til Søndre Heggelivann og sydover langt ut over Oslofjorden.
På turen med Bærum Turlag fortalte turdeltaker Christian H. Rafn historien om da hans avdøde far, Jørgen C. Rafn (født 1911) sammen med sin turvenn John Finnemann, hadde plantet korset på varden. Det begynte med at Jørgen Rafn hadde sett et jernkors nederst i kulpen ved Grytefoss ved Gråseterveien (inn fra Skansebakken). Dette fortalte han til John Finnemann, som raskt var med på ideen om å bringe korset til toppen av Kjerkeberget. En kjerke måtte jo ha et kors? Korset var tungt, og ble fraktet i etapper de 8-10 kilometrene til de endelig fikk det opp. Dette skjedde på midten av 80-tallet. Den gang var det bare en bitte liten varde der, mens den over tid har vokst til en stor varde formet som en kirke. De to nordmarkstraverne Finnemann og Rafn hadde forresten svært mange overnattingsdøgn i skogen i hver sin selvbygde gapahuk som ligger i området rundt Høgåsen/Kjerkeberget. 
På veien ned fra Kjerkeberget denne dagen traff turlaget, helt overraskende, på John Finnemann som var på tur i kjente og kjære trakter. Han kunne bekrefte historien som Rafn hadde fortalt oss. Det var jo i utgangspunktet ment litt som spøk, men i dag er korset (som egentlig var et gammelt veiskilt) et kjent landemerke for de som ferdes i disse områdene. 
Og jeg har blitt mildere stemt overfor det gamle veiskiltet som endte sine dager som kors på toppen av Kjerkeberget. 

Returen fra Kjerkeberget tar jeg som regel en litt annen trasé. Blåmerket sti rett vest, nord for Karlstadhøgda. Deretter Kusteinløypa (rødmerket) sydover og over Vidvangen (rødmerket) hvor utsikten må nytes. Videre rødmerket ned til Rognlivann og ned til P-plassen Tobonn innerst i Lommedalen.