Tur til Naturreservatet Nordre Øyern

Turen gir både en stor naturopplevelse, men den vil også gi god anledning til å diskutere hvilke type naturinngrep vi ønsker i ulike områder.

Vi kommer til å følge stien fra Søndre Bjanes til fugletårnet. Stien er nå merket med en svane og er beregnet for voksne. På Søndre Bjanes er det også laget tre naturstier for barn, som er merket med hare, bever og elg. Stien ut til fugletårnet har blitt tilrettelagt for turgåere med klopper, bruer, små trapper, benker og bålplasser. 

Men hvor går grensene for tilrettelegging?

Vi ønsker en tur der vi opplever naturen og reservatet samtidig som vi diskuterer og problematiserer disse velmente naturinngrepene, som har som formål å inkludere mange.

Det er jo fint med alt som kan få folk ut på tur, og slike tiltak bidrar til at det blir enklere for flere å ta søndagsturen ut til fugletårnet. Det kan utvilsomt være positivt! Samtidig gjelder hovedmålet om at ingen inngrep skal redusere verneverdiene i naturreservatet. Bør vi ha noen soner med høy grad, noen med middels grad og andre soner med liten eller ingen tilrettelegging? Et naturreservat bør vel da komme i den siste kategorien?

Innlandsdeltaet og våtmarksområdet ved Glommas utløp i Øyeren ble vernet i 1975. De som har mulighet til å komme tidligere på dagen, kan på eget initiativ besøke Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren ved Fetsund Lenser, som i 2012 ble utnevnt til det første autoriserte våtmarkssenteret i Norge. Se nettsider: http://mia.no/besokssentervatmark/forside

Oppmøte: Svingen holdeplass i Fet på Kongsvingerbanen kl. 17.30 onsdag 11. mai. Tog fra Oslo S. går kl 17.04

Turleder: Mette Sperre, Naturvernforbundet i Fet og Fet MDG.