Tur til Trollvann

Trollvann, Oslomarkas mest sentrumsnære eventyrskog!

Oppmøte:  Parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva. kl. 17

Buss 31 fra Jernbanetorget mot Tonsenhagen/Grorud, avstigning Årvollveien, følg skilt 10 minutter opp Østreheimsveien til Grefsenkleiva/Oslo skisenter. Trollvannstua er åpen et spisestopp der.

Varighet: Tilbake ved 21-tiden.

NOA og Lillomarkas venner inviterer til tur i Eventyrskogen ved Trollvann, Oslomarkas mest sentrumsnære eventyrskog.

Området er vurdert som svært verneverdig, foreslått av NOA i 2009 som et av 12 områder for særskilt vern etter Markaloven.

Turledere: Gjermund Andersen, NOA og Bjørn Einar Sakseid, Lillomarkas Venner (93248345)